HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Bạn có thể thanh toán các dịch vụ theo một trong các tài khoản sau

0171.00.88.99999
Bùi Văn Kiên
CN Tây Sài Gòn - HCM

10111118
Bùi Văn Kiên
CN Gò Mây - HCM

1022.135.116.7021
Bùi Văn Kiên
CN Pasteur - HCM

101 015 888 7001
Bùi Văn Kiên
CN TP HỒ CHÍ MINH

0373179999
Bùi Văn Kiên

0373179999
Bùi Văn Kiên

-------------------- ----------