0373179999

canhbao

Cảnh báo lừa đảo ( Scam)

Tổng hợp danh sách lừa đảo AE cẩn trọng khi giao dịch

 1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100050471139185 – Trương Văn Thành
 2. https://www.facebook.com/anhtuano21t2 – Tuan Tran
 3. https://www.facebook.com/profile.php?id=100033275564103 – Nguyễn Khánh Toàn
 4. https://www.facebook.com/profile.php?id=100015336735716 – Thỳ
 5. https://www.facebook.com/thythytran2610 – Huyền Hiến
 6. https://www.facebook.com/shindoan1101996
 7. https://www.facebook.com/nho.binh.3781
 8. https://m.facebook.com/profile.php?id=100052397988412 – Lương Minh Nhật (Quốc Lượng)
 9. https://www.facebook.com/profile.php?id=100027322418310 – Lê Văn Thọ
 10. https://www.facebook.com/Hoang.Hieu.chay.qc.ads
 11. https://www.facebook.com/profile.php?id=100049413138832
 12. .https://www.facebook.com/chu.cuoi.789 – Quỳnh Vũ
 13. https://www.facebook.com/mth021025 – Lê Văn Hướng
 14. https://www.facebook.com/profile.php?id=100038666267300 – Lê Văn Hướng
 15. https://www.facebook.com/profile.php?id=100052135584302
 16. https://www.facebook.com/thinh.nam.5243
 17. https://www.facebook.com/failed.assr – Nguyễn Cường
 18. https://www.facebook.com/profile.php?id=100052327890020 – Nguyên Long
 19. https://www.facebook.com/boghe.shup – Đàm kiên
 20. https://www.facebook.com/yenjkl126 – Phạm Thái Sơn
 21. https://www.facebook.com/duyhquang2609 -106870786554 – Trần Duy Quang ( Vietinbank )
 22. https://www.facebook.com/Mua-b%C3%A1n-usd-paypal-vn-uy-t%C3%ADn-104516617798529/
 23. https://www.facebook.com/duyhquang2609 (Duy Quang)
 24. https://www.facebook.com/trieu.tony.39982 (Duy Quang)
 25. https://www.facebook.com/hai.levan.16718 – Lê văn Hải
 26. https://www.facebook.com/profile.php?id=100008707300911 ( トラ ンコッ クカン )
 27. https://www.facebook.com/lnduchung     (Lê Nguyễn Đức Hùng)
 28. https://www.facebook.com/lavanhung1231231 ( Nguyen Trong Hung )
 29. https://www.facebook.com/profile.php?id=100026067996965   Face nick

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *